در روش تبلیغات بازدیدی اینستاگرام حداقل 30هزار نفر آگهی شما را خواهند دید با توجه به اینکه تبلیغات شما در پیجهای پر بازدید قرار خواهند گرفت هر میزان که سفارش بازدید خود را بالاتر ببرید مدت زمان بیشتری پست شما بر روی این پیجها باقی میماند و در صورت جذاب بودن آگهی شما،امکان بیشتری وجود دارد تا در قسمت سرچ (EXPLOR) اینستاگرام قرار گیرد.

این موضوع باعث دیده شدن تبلیغ شما در سطح وسیعتری از سفارش خواهد شد و برندینگ قدرتمندی را برای شما به ارمغان می آورد.

توضیحات شفاهی

30 هزار بازدید از کلیپ شما تا انتها بازدید

360000تومان

انتشار در پیجهای پر بازدید

همگامی موضوعی پیجهای منتشر

ارائه گزارشات در پایان تبلیغات

حمایت هشتگی مرتبط

ثبت سفارش

50 هزار بازدید از کلیپ شما تا انتها بازدید

600000تومان

انتشار در پیجهای پر بازدید

همگامی موضوعی پیجهای منتشر

ارائه گزارشات در پایان تبلیغات

حمایت هشتگی مرتبط

ثبت سفارش

100 هزار بازدید از کلیپ شما تا انتها بازدید

1200000تومان

انتشار در پیجهای پر بازدید

همگامی موضوعی پیجهای منتشر

ارائه گزارشات در پایان تبلیغات

حمایت هشتگی مرتبط

ثبت سفارش

200هزار بازدید از کلیپ شما تا انتها بازدید

500000تومان

انتشار در پیجهای پر بازدید

همگامی موضوعی پیجهای منتشر

ارائه گزارشات در پایان تبلیغات

حمایت هشتگی مرتبط

ثبت سفارش

500هزار بازدید از کلیپ شما تا انتها بازدید

580000تومان

انتشار در پیجهای پر بازدید

همگامی موضوعی پیجهای منتشر

ارائه گزارشات در پایان تبلیغات

حمایت هشتگی مرتبط

ثبت سفارش

یک میلیون بازدید از کلیپ شما تا انتها بازدید

11000000تومان

انتشار در پیجهای پر بازدید

همگامی موضوعی پیجهای منتشر

ارائه گزارشات در پایان تبلیغات

حمایت هشتگی مرتبط

ثبت سفارش