در این روش میتوان یک عکس(بنر) از محصول خود و یا تیزر تبلیغاتی را در کانالهای مختلف با پکیج های مختلف به انتشار گذاشت و مبنای محاسبه برای هزینه تبلیغات،مقدار مشاهده آن پست از سمت اعضای کانالها میباشد که مجموع بازدید را در پایین هر پست میتوان دید
کارشناسان ما با مشاوره رایگان به شما کمک میکنند تا بهترین پکیج تبلیغات بازدیدی را انتخاب کرده که هم هدفمند بوده هم مقرون به صرفه باشد.

توضیحات شفاهی

کانالهای عمومی 1

600000تومان

حداقل سفارش 300 هزار بازدید(بدون محدودیت پست)

مشاوره طراحی سناریو و پیام تبلیغاتی

کنترل و نظارت ۲۴ ساعته کمپین

ارسال گزارش آنلاین

ثبت سفارش

کانال های بانوان

750000تومان

حداقل سفارش 300 هزار بازدید(بدون محدودیت پست)

مشاوره طراحی سناریو و پیام تبلیغاتی

کنترل و نظارت ۲۴ ساعته کمپین

ارسال گزارش آنلاین

ثبت سفارش

کانال های خبری

450000تومان

حداقل سفارش 100 هزار بازدید(بدون محدودیت پست)

مشاوره طراحی سناریو و پیام تبلیغاتی

کنترل و نظارت ۲۴ ساعته کمپین

ارسال گزارش آنلاین

ثبت سفارش

کانال های ورزشی

250000تومان

حداقل سفارش 100 هزار بازدید(بدون محدودیت پست)

مشاوره طراحی سناریو و پیام تبلیغاتی

کنترل و نظارت ۲۴ ساعته کمپین

ارسال گزارش آنلاین

ثبت سفارش

کانال های موزیک

250000تومان

حداقل سفارش 100 هزار بازدید(بدون محدودیت پست)

مشاوره طراحی سناریو و پیام تبلیغاتی

کنترل و نظارت ۲۴ ساعته کمپین

ارسال گزارش آنلاین

ثبت سفارش

کانال های سلامتی

500000تومان

حداقل سفارش 200 هزار بازدید(بدون محدودیت پست)

مشاوره طراحی سناریو و پیام تبلیغاتی

مشاوره طراحی سناریو و پیام تبلیغاتی

ارسال گزارش آنلاین

ثبت سفارش

کانال های میلیونی

1500000تومان

حداقل سفارش 500 هزار بازدید(بدون محدودیت پست)

مشاوره طراحی سناریو و پیام تبلیغاتی

کنترل و نظارت ۲۴ ساعته کمپین

ارسال گزارش آنلاین

ثبت سفارش