در روش تبلیغ ساعتی با توجه به نوع محصول شما و نیز بازار هدف تعیین شده دسته بندی هایی از مجموع پیج های اینستاگرام ارائه شده اند که هر کدام از پیجهای قرار گرفته در این پکیج به تنهایی قدرت خارق العاده ای را در تبلیغ محصول شما دارند در این روش مجموعه تدوین شده با قدرت هم افزایی ایجاد شده در 24 ساعت بازخورد حیرت انگیزی را برای محصول شما رقم خواهد زد

توضیحات شفاهی

پکیج مد و زیبایی

762000تومان

شامل 23 پیج با جامعه آماری 12 میلیون نفر

مشاوره طراحی سناریو و پیام تبلیغاتی

انتخاب موضوعی پیجها بر اساس گروه مخاطب محصول شما

ارسال گزارش آنلاین

مشاوره طراحی سناریو و پیام تبلیغاتی

پیجهای پر بازدید در مورد علاقمندان به مد

ثبت سفارش

پکیج پزشکی و سلامتی

660000تومان

شامل 15 پیج با جامعه آماری 5 میلیون نفر

مشاوره طراحی سناریو و پیام تبلیغاتی

کنترل و نظارت ۲۴ ساعته کمپین

ارسال گزارش آنلاین

انتخاب موضوعی پیجها بر اساس گروه مخاطب محصول شما

ثبت سفارش

پکیج سبک زندگی

890000تومان

شامل 17 پیج با جامعه آماری 13 میلیون نفر

مشاوره طراحی سناریو و پیام تبلیغاتی

کنترل و نظارت ۲۴ ساعته کمپین

ارسال گزارش آنلاین

انتخاب موضوعی پیجها بر اساس گروه مخاطب محصول شما

ثبت سفارش

پکیج هنرمندان

1000000تومان

شامل 15 پیج با جامعه آماری 10 میلیون نفر

مشاوره طراحی سناریو و پیام تبلیغاتی

کنترل و نظارت ۲۴ ساعته کمپین

ارسال گزارش آنلاین

انتخاب موضوعی پیجها بر اساس گروه مخاطب محصول شما

ثبت سفارش

پکیج ورزشی

680000تومان

شامل 10 پیج با جامعه آماری 6 میلیون نفر

مشاوره طراحی سناریو و پیام تبلیغاتی

مشاوره طراحی سناریو و پیام تبلیغاتی

ارسال گزارش آنلاین

انتخاب موضوعی پیجها بر اساس گروه مخاطب محصول شما

ثبت سفارش

پکیج آشپزی

850000تومان

شامل 20 پیج با جامعه آماری 10 میلیون نفر

مشاوره طراحی سناریو و پیام تبلیغاتی

ارسال گزارش آنلاین

مشاوره طراحی سناریو و پیام تبلیغاتی

انتخاب موضوعی پیجها بر اساس گروه مخاطب محصول شما

ثبت سفارش

پکیج فکت و دانستنی

1600000تومان

شامل 10 پیج با جامعه آماری 6 میلیون نفر

مشاوره طراحی سناریو و پیام تبلیغاتی

مشاوره طراحی سناریو و پیام تبلیغاتی

ارسال گزارش آنلاین

انتخاب موضوعی پیجها بر اساس گروه مخاطب محصول شما

ثبت سفارش

پکیج دکوراسیون و معماری

500000تومان

شامل 10 پیج با جامعه آماری 5 میلیون نفر

مشاوره طراحی سناریو و پیام تبلیغاتی

مشاوره طراحی سناریو و پیام تبلیغاتی

ارسال گزارش آنلاین

انتخاب موضوعی پیجها بر اساس گروه مخاطب محصول شما

ثبت سفارش